Čiastka č. 60/1948 Zb.

Vydaná dňa: 16.07.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
169/1948 Zb. Nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové. 16.07.1948
170/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 18. května 1948. 31.07.1948
171/1948 Zb. Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví. 31.07.1948