Vyhláška č. 171/1948 Zb.Vyhláška o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.

Čiastka 60/1948
Platnosť od 16.07.1948
Účinnosť od 31.07.1948

171

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 9. července 1948

o opravě tiskové chyby v zákoně ze dne 28. dubna 1948, č. 121 Sb., o znárodnění ve stavebnictví.


V ustanovení § 4, odst. 2, písm. c) zák. č. 121/1948 Sb. se opravuje slovo „nemovitostí“ na „movitostí“.


Nosek v. r.