Čiastka č. 6/1948 Zb.

Vydaná dňa: 11.02.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zajištění hospodářské spolupráce, podepsaná v Praze dne 4. července 1947. 11.02.1948
11/1948 Zb. Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků. 11.02.1948