Vyhláška č. 11/1948 Zb.Vyhláška, jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.

Čiastka 6/1948
Platnosť od 11.02.1948 do31.12.1953
Účinnosť od 11.02.1948 do31.12.1953
Zrušený 107/1953 Zb.

11

Vyhláška ministra financí

ze dne 29. ledna 1948,

jíž se mění vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků.

Podle § 14, odst. 3 zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 92 Sb., o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon), stanovím v dohodě s Národní bankou Československou:

Čl. 1.

Ustanovení čl. 1, č. 2 a čl. 2, č. 2 vyhlášky ze dne 25. října 1946, č. 225 Sb., o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků, se zrušují.

Čl. 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Dr. Dolanský v. r.