Čiastka č. 59/1948 Zb.

Vydaná dňa: 13.07.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
168/1948 Zb. Zákon o doplnení Slovenskej národnej rady podľa výsledku volieb do Národného shromáždenia. 13.07.1948