Čiastka č. 57/1948 Zb.

Vydaná dňa: 30.06.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
163/1948 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsaná v Praze dne 25. dubna 1948. 30.06.1948
164/1948 Zb. Nařízení, kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek. 01.07.1948