Čiastka č. 31/1948 Zb.

Vydaná dňa: 26.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1948 Zb. Nařízení o vrácení československého státního občanství osobám národnosti německé a maďarské. 26.04.1948
77/1948 Zb. Vyhláška, jíž se stanoví další lhůta k podání žádostí o vrácení československého státního občanství. 26.04.1948