Čiastka č. 27/1948 Zb.

Vydaná dňa: 20.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
69/1948 Zb. Zákon o hudební a artistické ústředně. 01.05.1949
70/1948 Zb. Zákon o sjednotení niektorých predpisov vo verejnoprávnom sociálnom poistení. 01.01.1948