Čiastka č. 25/1948 Zb.

Vydaná dňa: 17.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
60/1948 Zb. Zákon o potírání nemocí přenosných na lidi. 17.05.1948
61/1948 Zb. Zákon o některých ochranných opatřeních proti tuberkulose. 17.05.1948
62/1948 Zb. Zákon, ktorým sa rozširuje platnosť zákona zo dňa 30. januára 1947, č. 16 Sb., o umiestení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, na Slovensko. 17.04.1948
63/1948 Zb. Zákon o zhodnocení činnosti národních správců živnostenských podniků a o právech jejich vdov a sirotků. 17.04.1948