Čiastka č. 21/1948 Zb.

Vydaná dňa: 14.04.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy. 14.04.1948
45/1948 Zb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 3. července 1947, č. 139 Sb., o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy. 14.04.1948
46/1948 Zb. Zákon o nové pozemkové reformě (trvalé úpravě vlastnictví k zemědělské a lesní půdě) 14.04.1948
47/1948 Zb. Zákon o některých technicko-hospodářských úpravách pozemků (scelovací zákon). 14.05.1948