Čiastka č. 102/1948 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
283/1948 Zb. Zákon o všeobecnej dani. 01.01.1949
284/1948 Zb. Nariadenie, ktorým sa určuje začiatok účinnosti zákona o všeobecnej dani. 24.12.1948