Čiastka č. 101/1948 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1948
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
280/1948 Zb. Zákon o krajskom zriadení. 24.12.1948
281/1948 Zb. Zákon o výkone finančnej správy národnými výbormi. 24.12.1948
282/1948 Zb. Vyhláška o zrušení okresnej expozitúry v Železnom Brode. 01.01.1949