Čiastka č. 97/1947 Zb.

Vydaná dňa: 15.12.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
202/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež. 15.12.1947
203/1947 Zb. Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. Března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež. 31.12.1947
205/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů. 01.01.1948