Čiastka č. 85/1947 Zb.

Vydaná dňa: 05.11.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
175/1947 Zb. Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění. 05.11.1947
176/1947 Zb. Vládní nařízení jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské. 05.11.1947
177/1947 Zb. Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948. 05.11.1947