Čiastka č. 56/1947 Zb.

Vydaná dňa: 15.07.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
122/1947 Zb. Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek). 23.07.1947
123/1947 Zb. Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946. 15.07.1947