Nariadenie vlády č. 122/1947 Zb.Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek).

Čiastka 56/1947
Platnosť od 15.07.1947
Účinnosť od 23.07.1947

OBSAH

122.

Vládní nařízení

ze dne 1. července 1947

o uvolnění pálené krytiny (tašek).

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 7. května 1946, č. 107 Sb., o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot:


§ 1.

(1) Zrušuje se vázanost (§ 2 zákona č. 107/1946 Sb.) tašek.

(2) Vázanými stavebními hmotami zůstávají až na další železo, dřevo, kromě jehličnatého tesaného dřeva a měkkého jehličnatého řeziva, a cihly.


§ 2.

Toto nařízení nabývá účinnosti osmým dnem po vyhlášení; provedou je ministři techniky, dopravy, národní obrany a pošt v dohodě se zúčastněnými ministry.


Gottwald v. r.

Dr. Zenkl v. r.

Ursíny v. r.

Široký v. r.

Masaryk v. r.

arm. gen. Svoboda v. r.

Dr. Ripka v. r.

Nosek v. r.

Dr. Dolanský v. r.

Dr. Stránský v. r.

Dr. Drtina v. r.

Kopecký v. r.

Ďuriš v. r.

Zmrhal v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ing. Kopecký v. r.

Hála v. r.

Dr. Procházka v. r.

Majer v. r.

Dr. Franek v. r.