Čiastka č. 46/1947 Zb.

Vydaná dňa: 19.06.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
98/1947 Zb. Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organisace práce. 04.07.1947