Čiastka č. 25/1947 Zb.

Vydaná dňa: 11.04.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1947 Zb. Zákon o organisaci péče o mládež. 11.04.1947
49/1947 Zb. Zákon o poradenské zdravotní péči. 11.04.1947