Čiastka č. 10/1947 Zb.

Vydaná dňa: 22.02.1947
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1947 Zb. Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění. 22.02.1947
18/1947 Zb. Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění. 01.01.1947
19/1947 Zb. Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic. 22.02.1947