Čiastka č. 98/1946 Zb.

Vydaná dňa: 13.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
222/1946 Zb. Zákon o pošte (poštový zákon). 12.01.1947
223/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon). 12.01.1947
224/1946 Zb. Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně. 13.12.1946