Vyhláška č. 224/1946 Zb.Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně.

Čiastka 98/1946
Platnosť od 13.12.1946
Účinnosť od 13.12.1946

OBSAH

224

Vyhláška ministra dopravy

ze dne 3. prosince 1946

o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně.

Podle § 10, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb., o drahách (železničního zákona), vyhlašuji:


§ 1

Ministerstvo dopravy jako železniční správní úřad v dohodě s ministerstvem národní obrany a s ministerstvem financí rozšiřuje podle § 162, odst. 1 železničního zákona koncesi pro troleybusovou dráhu ve Zlíně, uveřejněnou vyhláškou ministra dopravy a techniky ze dne 2. dubna 1943, č. 114 Sb., také pro veřejnou přepravu zboží v rozsahu, určeném v § 1 této koncese.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Pietro v. r.