Čiastka č. 93/1946 Zb.

Vydaná dňa: 03.12.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
214/1946 Zb. Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 03.12.1946
215/1946 Zb. Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven. 03.12.1946