Vyhláška č. 214/1946 Zb.Vyhláška, kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.

Čiastka 93/1946
Platnosť od 03.12.1946
Účinnosť od 03.12.1946

214

Vyhláška ministerstva vnitra

ze dne 27. listopadu 1946,

kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven.


V dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se opravují tyto chybné citace:

a) v § 4, odst. 3 citace „[odst. 1, písm. e)]“ na „[odstavec 2, písm. e)]“,

b) v § 19, odst. 1 citace „(§ 17, odst. 2)“ na „(§ 18, odst. 2)“ a citace „(§ 17, odst. 3)“ na „(§ 18, odst. 3)“.


Nosek v. r.