Čiastka č. 67/1946 Zb.

Vydaná dňa: 05.08.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
158/1946 Zb. Zákon, jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským. 01.07.1946
159/1946 Zb. Nařízení, jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících. 01.01.1946