Čiastka č. 66/1946 Zb.

Vydaná dňa: 01.08.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/1946 Zb. Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946. 12.04.1946