Čiastka č. 61/1946 Zb.

Vydaná dňa: 28.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
146/1946 Zb. Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících. 01.07.1946
147/1946 Zb. Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah. 28.06.1946