Nariadenie vlády č. 146/1946 Zb.Nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících.

Čiastka 61/1946
Platnosť od 28.06.1946 do31.03.1950
Účinnosť od 01.07.1946 do31.03.1950
Zrušený 66/1950 Zb.

OBSAH

Čl. 2. (§ 2a)
Čl. 3. (§ 3,odst.vl)
Čl. 4. (§ 5,odst.vl)
Čl. 5. (§ 6,odst.vl)
Čl. 6. (§ 9,odst.vl)
Čl. 7. (§ 10,odst.vl)
Čl. 8. (§ 22vládního)
Čl. 9. (§ 71,odst.av)
Čl.10. (§ 41vládního)
Čl. 11. (§ 42,odst.vl)
Čl. 12. (§ 43,odst.av)
Čl. 13. (§ 45vládního)
Čl. 15. (§ 50a)
Čl. 17. (§ 116,odst.vl)
Čl. 18. (§ 133,odst.vl)

146.

Vládní nařízení

ze dne 28. května 1946,

jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících.

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 210 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):


DÍL I.

Úředníci.

Čl. 1.

1. Úřednické kategorie uvedené v § 2, odst. 1 vládního nařízení č. 15/1927 Sb. ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících (dále jen vládní nařízení) se doplňují níže uvedenými kategoriemi a předpisuje se pro ustanovení v nich toto předběžné vzdělání:

Úřednické kategorie Předběžné vzdělání předepsané pro ustanovení
6. vyšší pomocné
technické služby
absolvování střední školy technického směru
7. pomocné
technické služby
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného
s občanskou školou a v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky
nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy
8. pomocné provozní
a administrativní služby
absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného
s občanskou školou nebo absolvování občanské školy
a alespoň dvouleté odborné školy
9. nižší pomocné
technické služby
jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola
10. nižší pomocné provozní
a administrativní služby
jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola

2. § 2, odst. 2 vládního nařízení se doplňuje takto:

d) do služební třídy III. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou (v úřednické kategorii pomocné technické služby v obou případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky) nebo absolvování občanské školy a alespoň dvouleté odborné školy,

e) do služební třídy IV. místa úřednických kategorií, ve kterých jest pro ustanovení zásadně předepsáno jako předběžné vzdělání jiné vyšší předběžné vzdělání, než podává obecná škola.

3. § 2, odst. 3 vládního nařízení se mění a doplňuje takto:

(3) Podle toho patří kategorie úředníků právních, technických a zdravotních do služební třídy Ib, kategorie úředníků měřických do služební třídy Ic, kategorie úředníků vyšší pomocné technické služby a úředníků provozních a administrativních do služební třídy II, kategorie úředníků pomocné technické služby a kategorie úředníků pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy III a kategorie úředníků nižší pomocné technické služby a kategorie úředníků nižší pomocné provozní a administrativní služby do služební třídy IV.

Čl. 2.

Za § 2 vládního nařízení se vkládá § 2a tohoto znění:

§ 2a.

(1) Do kategorie úředníků pomocné technické služby patří zaměstnanci konající tyto služby dosavadních železničních gážistů mimo služební třídy a podúředníků:

a) budovních mistrů, dělmistrů, mostmistrů, návěstních mistrů, strojmistrů a traťmistrů,

b) strojvůdců, vozových revisorů, garážmistrů, řidičů autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy.

(2) Do kategorie úředníků pomocné provozní a administrativní služby patří zaměstnanci konající služby dosavadní služební kategorie provozních oficiálů a služby revisorů automobilových a revisorů vlakových.

(3) Do kategorie úředníků nižší pomocné technické služby patří zaměstnanci konající služby dílovedoucích dílenské služby, dílovedoucích elektrikářů, dílovedoucích mostní služby, dílovedoucích telegrafní služby, dílovedoucích tiskařské služby, dílovedoucích traťové služby, jeřábních mistrů v říčních překladištích, vozmistrů, vrchních návěstních dozorců a vrchních řidičů motorových dresin.

(4) Do kategorie úředníků nižší pomocné provozní a administrativní služby patří zaměstnanci konající služby provozních mistrů, skladmistrů, topírenských mistrů, nádražních, vlakmistrů a vrchních železničních strážmistrů.

(5) Vlakoví revisoři se doplňují z vlakmistrů, vozoví revisoři z vozmistrů. Při tom se jim stanoví služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(6) Garážmistři a řidiči autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy se doplňují z podúředníků platové stupnice Ia, kteří skutečně ztrávili nejméně šest roků služby ve vlastnosti podúředníka. Při tom se jim stanoví služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(7) Úřednická služební místa IV. služební třídy dílovedoucích dílenské služby, dílovedoucích elektrikářů, dílovedoucích mostní služby, dílovedoucích telegrafní služby, dílovedoucích tiskařské služby, dílovedoucích traťové služby, jeřábních mistrů v říčních překladištích, vozmistrů, vrchních návěstních dozorců, vrchních řidičů motorových dresin, provozních mistrů, skladmistrů, topírenských mistrů, nádražních, vlakmistrů a vrchních železničních strážmistrů se propůjčují podúředníkům platové stupnice Ia pověřeným trvalým výkonem služby na místě systemisovaném pro IV. služební třídu, kteří skutečně ztrávili nejméně šest roků služby ve vlastnosti podúředníka. Při tom se jim stanoví služné podle pravidel platných pro stanovení služného při povýšení.

Čl. 3.

§ 3, odst. 1 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Služební místa úřednická se systemisují podle svého významu a se zřetelem na způsob služby v rámci stanovené normální potřeby sil v šesti platových stupnicích, a to

místa Ib služební třídy v 2. až 6. platové stupnici,

místa Ic služební třídy v 3. až 6. platové stupnici,

místa II. služební třídy v 3. až 7. platové stupnici,

místa III. služební třídy ve 4. až 7. platové stupnici,

místa IV. služební třídy ve 4. až 7. platové stupnici.

Čl. 4.

§ 5, odst. 5 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(5) Pro čekatele na úřednická služební místa služebních tříd Ib, Ic a II se stanoví čekatelská doba třemi roky, služební třídy III čtyřmi roky.

Čl. 5.

§ 6, odst. 2 vládního nařízení se doplňuje takto:

Služební
třída
V první polovici stanovené čekatelské dobyV druhé polovici stanovené čekatelské doby
ve skupině míst
ABCDABCD
ženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodníženatísvobodní
Kčs
III.20400174001958416704187681600817952153122184018216209761749620100167641922416032

Čl. 6.

§ 9, odst. 1 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Služné úředníků se stanoví v ročních částkách takto:

V platové
stupnici
Ve
služební
třídě
Služné
ve stupni služnéhos náslužným přídavkem (náslužným)
abcdef1.2.3.4.5.
Kčs
2.Ib64.80072.48080.160        
3.Ib54.00058.80063.60068.400       
Ic54.00058.80063.60068.400       
II.50.28055.08059.88064.680       
4.Ib45.12049.44053.76057.120       
Ic45.12049.44053.76057.120       
II.40.32044.28048.24051.480       
III.36.72040.08043.44046.440       
IV.35.28038.04040.80043.200       
5.Ib30.48034.32038.16042.00045.840 50.16054.480   
Ic30.48034.32038.16042.00045.840 50.16054.480   
II.28.56032.28036.00039.60043.200      
III.25.44028.68031.92035.16038.400      
IV.25.32028.08030.84033.60036.000      
6.Ib23.52026.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
Ic23.52026.16028.68031.20033.72036.24039.72043.20046.680  
II.22.32024.96027.60030.00032.40034.80037.20039.60042.000  
III.19.44021.60023.76025.92028.08030.24032.16034.08036.000  
IV.19.32021.48023.64025.80027.69030.120     
7.II.14.40017.04019.68022.32024.96027.60029.88032.16034.44036.72039.000
III.13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.24025.56026.88028.20029.520
IV.13.32015.24017.16019.08021.00022.92024.24025.56026.88028.20029.520

Čl. 7.

§ 10, odst. 3 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(3) Činovné úředníků se stanoví v ročních částkách takto:

V platové
stupnici
Ve skupině
míst
Ve služební třídě
IbIcII.III.IV.
Kčs
2.A22.800    
B19.608    
C16.416    
D13.224    
3.A18.00017.76017.760  
B15.48015.27615.276  
C12.96012.79212.792  
D10.44010.30810.308  
4.A15.36015.12015.12013.80012.000
B13.21213.00813.00811.86810.320
C11.06410.89610.8969.9368.640
D8.9168.7728.7728.0046.960
5.A13.32013.20013.20011.40011.040
B11.46011.35211.3529.8049.504
C9.6009.5049.5048.2087.956
D7.7287.6567.6566.6126.408
6.A12.60012.24012.24010.44010.320
B10.83610.53610.5368.9888.880
C9.0728.8208.8207.5247.440
D7.3087.1047.1046.0605.988
7.A11.76010.2009.840
B10.1168.7728.472
C8.4727.3447.092
D6.8285.9165.712

Úředníkům na služebních místech služební třídy Ic přísluší při počátečním stupni služného šesté platové stupnice činovné ve výměře stanovené pro šestou platovou stupnici II. služební třídy.

Čl. 8.

§ 22 vládního nařízení se doplňuje takto:

pro úředníky na služebních místech

druhé platové stupnice ........................šesti týdny.

Čl. 9.

§ 71, odst. 1 a 2 vládního nařízení se doplňuje a zní takto:

(1) Pokud dosavadní předpisy týkající se zaměstnanců čsl. státních drah obsahují ustanovení o určitých služebních třídách a pokud se jinak nepodává z tohoto nařízení, odpovídají služební místa úřednická systemisovaná

ve 2. platové stupnici IV. služební třídě,

ve 3. platové stupnici V. služební třídě,

ve 4. platové stupnici VI. služební třídě,

v 5. platové stupnici VII. služební třídě,

v 6. platové stupnici VIII. služební třídě,

v 7. platové stupnici IX. a X. služební třídě.

(2) Ve smyslu § 152 platového zákona propůjčuje služební místa systemisovaná ve 2. a 3. platové stupnici president republiky a o propůjčení služebních míst systemisovaných ve 4. a 5. platové stupnici rozhoduje vláda.

DÍL II.

Podúředníci a zřízenci.

Čl.10.

§ 41 vládního nařízení se mění a zní takto:

Podúřednické a zřízenecké kategorie.

U čsl. státních drah se zřizují tyto podúřednické a zřízenecké kategorie:

čerpařů,

dílenských (dílenští dozorci, dozorci elektrikářů, strojníci, vozoví dozorci, dílenští),

mostních zámečníků (mostní dozorci, mostní zámečníci),

návěstních dozorců,

pomocníků (poddílenští, pomocníci předáci, pomocníci),

posunovačů (vrchní dozorci posunu, dozorci posunu, posunovači),

provozních dozorců (vrchní provozní dozorci, provozní dozorci),

průvodčích automobilů,

průvodčích vlaků (vlakvůdci a vlakoví manipulanti, průvodčí vlaků),

řidičů motorových dresin,

řidičů silničních motorových vozů,

skladníků (skladištní dozorci, skladníci),

staničních vrátných,

strážníků trati (vrchní strážníci trati, strážníci trati),

telegrafních dozorců (vrchní telegrafní dozorci, telegrafní dozorci),

topičů (vrchní strojní topiči, strojní topiči, topiči stabilních kotlů),

traťových řemeslníků (vrchní traťoví řemeslníci, traťoví řemeslníci),

typografů,

úpravčích trati (dozorci trati, úpravčí trati),

úředních pomocníků,

výhybkářů (vrchní hradlaři, hradlaři, dozorci výhybek, výhybkáři),

zapisovačů vozů (vrchní zapisovači vozů, zapisovači vozů),

zásobárenských řemeslníků (vrchní zásobárenští řemeslníci, zásobárenští řemeslníci),

železničních strážníků (železniční strážmistři, železniční strážníci).

Čl. 11.

§ 42, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Služební místa podúředníků a zřízenců se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil v těchto platových stupnicích:

v platové stupnici
IaIbII.III.
služební místa
podúředníkůzřízenců
dílenských dozorcůdílenskýchčerpařůpomocníků
dozorců elektrikářůdozorců posunupoddílenských 
dozorců tratídozorců výhybekpomocníků předáků 
mostních dozorcůhradlařůposunovačů 
návěstních dozorcůmostních zámečníkůprůvodčích automobilů 
řidičů motorových dresinprovozních dozorcůprůvodčích vlaků 
řidičů silničních
motorových vozů
skladníkůstaničních vrátných 
skladištních dozorcůstrojních topičůstrážniků tratí 
strojníkůtelegrafních dozorcůtopičů stabilních kotlů 
typografůtraťových řemeslníkůúředních pomocníků 
vlakvůdců a vlakových
manipulantů
úpravčích tratívýhybkářů 
vozových dozorcůvrchních strážníků tratízapisovačů vozů 
vrchních dozorců posunuzásobárenských řemeslníkůželezničních strážníků 
vrchních hradlařů   
vrchních provozních dozorců   
vrchních strojních topičů   
vrchních telegrafních dozorců   
vrchních traťových řemeslníků   
vrchních zapisovačů vozů   
vrchních zásobárenských
řemeslníků
   
železničních strážmistrů   

Čl. 12.

§ 43, odst. 4 a 5 vládního nařízení se mění a zní takto:

(4) Pro čekatele na podúřednická a zřízenecká služební místa se stanoví čekatelská doba v platové stupnici Ia, Ib a II. čtyřmi roky, ve III. platové stupnici pěti roky.

(5) V kategorii dílenských, mostních zámečníků, pomocníků, posunovačů, provozních dozorců, průvodčích vlaků, skladníků, strážníků trati, telegrafních dozorců, topičů, traťových řemeslníků, úpravčích trati, výhybkářů, zapisovačů vozů, zásobárenských řemeslníků a železničních strážníků se propůjčují služební místa systemisovaná ve vyšších platových stupnicích povýšením (§ 50) z nejblíže nižší příslušné platové stupnice. Služební místa staničních vrátných a úředních pomocníků se obsazují výhradně zaměstnanci jiných kategorií ustanovenými na služebních místech systemisovaných nejméně ve II. platové stupnici, kteří se stali neschopnými ke službě ve své kategorii.

Čl. 13.

§ 45 vládního nařízení se mění a zní takto:

Služné.

Služné se stanoví v ročních částkách takto:

Stupeň
služného
Platová stupnice
IaIbII.III.
KčsKčsKčsKčs
1.12.24012.24011.76011.760
2.13.86013.64012.96012.780
3.15.48015.06014.10013.680
4.17.10016.44015.30014.640
5.18.72017.82016.50015.600
6.20.34019.14017.70016.560
7.21.96020.40018.90017.520
8.23.58021.66020.10018.480
9.25.20022.98021.18019.320
10.26.82024.24022.26020.160

Čl. 14.

1. § 54, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Se služebními místy systemisovanými v platové stupnici Ia, Ib a II jest spojen úřední titul „podúředník“, ve III. platové stupnici úřední titul „zřízenec“. Označení služebních míst v jednotlivých platových stupnicích v § 42 platí za služební tituly.

2. § 56 vládního nařízení se pozměňuje tak, že o výměrách dovolené na zotavenou platí pro zřízence III. platové stupnice ustanovení písm. b), pro podúředníky II. platové stupnice ustanovení písm. c) a pro podúředníky Ia a Ib platové stupnice ustanovení písm. d).

Čl. 15.

Za § 50 se vkládá § 50a tohoto znění:

§ 50a.

Přestup do úřednické kategorie.

Ustanovení § 16, odst. 1 platí též pro přestupy podúředníků nebo zřízenců do kategorie úřednické.

DÍL III.

Pomocní zaměstnanci.

Čl. 16.

1. § 113 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Služební plat se skládá z denního platu a výchovného.

(2) Služební plat náleží, pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak, toliko za dny (hodiny) skutečné služby, jakož i za ustanovené dny pracovního klidu, připadající do doby služby.

(3) Nárok a výměra služebního platu pomocných zaměstnanců, kteří byli povoláni ke cvičení ve zbrani, se řídí obdobou předpisů platných pro definitivní podúředníky a zřízence.

(4) Po dobu cvičení ve zbrani se zachovává pomocným zaměstnancům služební místo, nastoupí-li opět službu neprodleně po skončeném cvičení ve zbrani.

(5) Nastala-li u pomocných zaměstnanců služební překážka odůvodněná nemocí, úrazem neb policejními zdravotními předpisy a řádně prokázaná, vyplácí se služební plat po dobu jejího trvání, nejdéle však po dobu jednoho roku. Doba jednoho roku se počítá podle zásad nemocenského pojištění zaměstnanců čsl. státních drah; onemocněl-li pomocný zaměstnanec, jemuž byl poskytován služební plat podle první věty tohoto odstavce, nejpozději do osmi týdnů po té, kdy uzdraviv se nastoupil opět službu, poznovu touže nemocí, jest toto onemocnění, pokud jest spojeno s neschopností k práci, považovati za pokračování onemocnění dřívějšího.

(6) Ustanovení § 64 platí obdobně.

2. § 114, odst. 1 a 2 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Denní plat pomocných zaměstnanců se stanoví podle služebních skupin (§ 110) a skupin míst A, B, C, D (§ 10, odst. 2) v měsíčních částkách takto:

I. služební skupina.

Ve
stupni
Ve skupině míst
ABCD
Kčs
11680158214841386
21710161215141416
31740164215441446
41770167215741476
51800170216041506
61830173216341536
71860176216641566
81890179216941596
91920182217241626
101950185217541656

II. služební skupina.

Ve
stupni
Ve skupině míst
ABCD
Kčs
11650155214541356
21675157714791381
31700160215041406
41725162715291431
51750165215541456
61775167715791481
71800170216041506
81825172716291531
91850175216541556
101875177716791581

(2) Zvýšení denního platu se provádí z moci úřední vždy po třech rocích započitatelné služební doby ztrávené s dosavadním denním platem. Podmínkou zvýšení jest, aby pomocný zaměstnanec služebně vyhovoval.

Čl. 17.

§ 116, odst. 1 vládního nařízení se mění a zní takto:

(1) Pro zvýšení denního platu se nezapočítávají období, za která nepřísluší denní plat.

Čl. 18.

§ 133, odst. 2 vládního nařízení se mění a zní takto:

(2) Propůjčiti služební místo systemisované v podúřednické platové stupnici Ia, Ib a II. lze jen, má-li pomocný zaměstnanec alespoň šest roků, a propůjčiti služební místo systemisované ve III. platové stupnici zřízenecké, má-li pomocný zaměstnanec alespoň sedm roků nepřerušené započitatelné služební doby pomocného zaměstnance. Podmínkou jest, aby zaměstnanec vykonával po dobu alespoň čtyř roků službu té kategorie, ve které má býti ustanoven.


DÍL IV.

Přechodná ustanovení.

Čl. 19.

(1) Železniční gážisté mimo služební třídy služeb budovních mistrů, dělmistrů I. třídy, mostmistrů, návěstních mistrů, strojmistrů, traťmistrů a vrchních provozních oficiálů se převedou do III. služební třídy podle služební doby započitatelné (započtené) v gážistickém služebním poměru, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení, do 7. platové stupnice, mají-li méně než 11, avšak alespoň čtyři roky, a do 6. platové stupnice, mají-li alespoň 11 roků započitatelné (započtené) služební doby ve služebním poměru železničního gážisty mimo služební třídy; při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici podle započitatelné (započtené) služební doby 11 roků a podle tohoto služného se určí podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení služné v 6. platové stupnici a při tom se započte započitatelná (započtená) služební doba, pokud převyšuje 11 roků. Je-li pro některé z těchto zaměstnanců výhodnější, aby se jim při převodu určilo služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení než podle započitatelné (započtené) služební doby ve služebním poměru železničního gážisty mimo služební třídy, určí se jim služné podle těchto zásad. Čekatelé na služební místa prvopočátečního ustanovení železničních gážistů mimo služební třídy uvedených v první větě obdrží adjutum. Pro stanovení jeho výše jest rozhodná započitatelná služební doba v gážistickém služebním poměru.

(2) Železniční gážisté mimo služební třídy služeb dělmistrů II. třídy, garážmistrů, provozních oficiálů, strojvůdců, vlakových revisorů a vozových revisorů se převedou do III. služební třídy podle služební doby započitatelné (započtené) v gážistickém služebním poměru, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení, do 7. platové stupnice, mají-li méně než 13, avšak alespoň čtyři roky, a do 6. platové stupnice, mají-li alespoň 13 roků započitatelné (započtené) služební doby v gážistickém služebním poměru. Při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici podle započitatelné (započtené) služební doby 13 roků a podle tohoto služného se určí podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení služné v 6. platové stupnici a zároveň se započte započitatelná (započtená) služební doba, pokud převyšuje 13 roků. Je-li pro některé z nich výhodnější, aby se jim při převodu určilo služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení než podle započitatelné (započtené) služební doby, určí se jim služné podle těchto zásad. Čekatelé na služební místa prvopočátečního ustanovení železničních gážistů mimo služební třídy uvedených v první větě, kteří ze své čekatelské doby nedokonali alespoň čtyři roky, obdrží adjutum. Pro stanovení jeho výše jest rozhodná započitatelná služební doba. Čekatelé, kteří dokonali alespoň čtyři roky čekatelské doby, se převedou do 7. platové stupnice a stanoví se jim v ní služné podle započitatelné služební doby převyšující čekatelskou dobu, zaokrouhlené podle § 96 vládního nařízení. Řidiči kolejových motorových vozů a řidiči autobusů a nákladních vlaků silniční motorové dopravy se převedou do 7. platové stupnice a obdrží v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(3) Železniční gážisté mimo služební třídy, jejichž služební místa se zařaďují do IV. služební třídy, se převedou do této třídy tak, že mají-li méně než 15 roků započitatelné (započtené) služební doby v gážistickém služebním poměru, převedou se do 7. platové stupnice, a mají-li alespoň 15 roků takové doby, do 6. platové stupnice a stanoví se jim v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení; při převodu do 6. platové stupnice se určí nejdříve služné v 7. platové stupnici a podle tohoto služného služné v 6. platové stupnici. Je-li to pro zaměstnance výhodnější, převede se tak, že se určí jako pomůcka pro převod příslušný stupeň služného v platové stupnici Ia podúředníků, který by zaměstnanec obdržel podle čl. 21 převodem z I. platové stupnice podúředníků, kdyby nebyl býval ustanoven železničním gážistou mimo služební třídy; podle takto zjištěného služného se mu určí služné v příslušné platové stupnici IV. služební třídy podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení. Nádražní, strojníci obsluhující jeřáby v říčních překladištích a topírenští dozorci se převedou do 7. platové stupnice a obdrží v ní služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

(4) Železničním gážistům mimo služební třídy, kteří jimi byli ustanoveni z úředníků statu III a kteří se podle předchozích odstavců převádějí do stejné platové stupnice, ve které byli v den před ustanovením gážisty, náleží v ní služební pořadí, které měli před přestupem do služební kategorie železničních gážistů mimo služební třídy. Zásady pro určení služebního pořadí ostatních zaměstnanců převáděných podle tohoto paragrafu stanoví ministr dopravy.

Čl. 20.

Dosavadní úředníci statu IIIa se stávají úředníky III. služební třídy, dosavadní úředníci statu IIIb úředníky IV. služební třídy, a to beze změny platové stupnice, platového stupně a služebního pořadí.

Čl. 21.

(1) Ze svých dosavadních platových stupnic, po případě kategorií podle §§ 41 a 42 vládního nařízení se přeřaďují:

a) do platové stupnice Ia, po případě kategorie:

všichni zaměstnanci z dosavadní I. platové stupnice, pokud se podle čl. 19 nepřevádějí do III. nebo IV. služební třídy (u zaměstnanců převáděných do III. nebo IV. služební třídy se určí služné v platové stupnici Ia jen jako pomůcka pro převod podle čl. 19, odst. 2 a 3), dále dozorci posunu se služebním titulem „vrchní dozorce posunu“, dozorci železniční stráže se služebním titulem „železniční strážmistr“, návěstní zámečníci zároveň do služební kategorie návěstních dozorců, řidiči motorových dresin, řidiči silničních motorových vozů, tiskaři zároveň do kategorie typografů,

b) do platové stupnice Ib:

všichni zaměstnanci dosavadní platové stupnice IIa, pokud se podle ustanovení písm. a) nepřevádějí do platové stupnice Ia, dále dozorci výhybek, hradláři, posunovači při služebním výkonu průvodců strojů se služebním titulem „dozorce posunu“, provozní dozorci, skladníci, strojní topiči, telegrafní dozorci, úpravčí trati a vrchní strážníci trati,

c) do platové stupnice II, po případě kategorie:

čerpaři, poddílenští, posunovači, průvodčí vlaků v automobilové dopravě zároveň do kategorie průvodčích automobilů, průvodčí vlaků, staniční vrátní, strážníci trati, topiči stabilních kotlů, úřední pomocníci, výhybkáři, zapisovači vozů a železniční strážníci,

d) do platové stupnice III se služebním titulem „pomocník“ pomocníci dílenští, staniční, tiskařští, topírenští, traťoví a zásobárenští.

(2) Podúředníci a zřízenci se převedou do nových platových stupnic podle započitatelné (započtené) služební doby v dosavadní platové stupnici podle zásad § 96 vládního nařízení, při čemž jest jejich dosavadní služební pořadí rozhodné pro určení služebního pořadí mezi nimi i v nové platové stupnici.

(3) Do platové stupnice Ia se převedou podúředníci řemeslnických kategorií, mající v den počátku účinnosti tohoto nařízení alespoň 7 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIa, provozní dozorci a skladníci alespoň 9 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIb, strojní topiči alespoň 13 roků započitatelné (započtené) služební doby v platové stupnici IIb a zapisovači vozů alespoň 14 roků započitatelné (započtené) služební doby v III. platové stupnici. Pomocníci se převedou do II. platové stupnice, mají-li v den počátku účinnosti tohoto nařízení alespoň 10 roků započitatelné (započtené) služební doby ve IV. platové stupnici. Zaměstnanci převádění podle tohoto odstavce obdrží v nové platové stupnici služné podle zásad platných pro stanovení služného při povýšení.

DÍL V.

Závěrečná ustanovení.

Čl. 22.

Ministr dopravy se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení uveřejnil úplné znění vládního nařízení č. 15/1927 Sb., jak vyplývá z pozdějších předpisů je měnících a doplňujících.

Čl. 23.

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení a platí v zemích České a Moravskoslezské; provede je ministr dopravy.


Fierlinger v. r.

Dr. Stránský v. r.

Ďuriš v. r.

Široký v. r.

Dr. Pietor v. r.

Ursíny v. r.

gen. Hasal v. r.

Masaryk v. r.

Hála v. r.

Nosek v. r.

Dr. Šoltész v. r.

Dr. Šrobár v. r.

Dr. Procházka v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Majer v. r.

Dr. Drtina v. r.

Dr. Clementis v. r.

Kopecký v. r.

gen. Dr. Ferjenčík v. r.

Laušman v. r.

Lichner v. r.