Čiastka č. 57/1946 Zb.

Vydaná dňa: 19.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
139/1946 Zb. Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů. 01.01.1946
140/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb. 01.11.1946