Čiastka č. 54/1946 Zb.

Vydaná dňa: 14.06.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
127/1946 Zb. Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů. 09.04.1946