Čiastka č. 42/1946 Zb.

Vydaná dňa: 09.05.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
90/1946 Zb. Zákon, podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu. 09.05.1946