Čiastka č. 4/1946 Zb.

Vydaná dňa: 30.01.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
9/1946 Zb. Nařízení, kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze. 30.01.1946
10/1946 Zb. Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských". 01.01.1946