Nariadenie vlády č. 10/1946 Zb.Nařízení, kterým se zrušuje podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky „Státní statky zemědělských škol" a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".

Čiastka 4/1946
Platnosť od 30.01.1946
Účinnosť od 01.01.1946

OBSAH

10

Vládní nařízení

ze dne 8. ledna 1946,

kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských".

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1, 2 a 6 zákona ze dne 18. prosince 1922, č. 404 Sb., o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní:


§ 1

(1) Podnik „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ se zrušuje a nahrazuje samostatnými podniky, spravovanými podle zásad obchodního hospodaření, s názvy „Státní statky zemědělských škol“ a „Státní pokusné statky výzkumných ústavů zemědělských“.

(2) Tím se pozměňuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 17. května 1934, č. 97 Sb., kterým se „Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských“ a „Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích“ vyloučily z podniku „Státní lesy a statky“ a prohlásily za samostatné podniky.


§ 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1946; provedou je ministři školství a osvěty a zemědělství v dohodě s ministrem financí.


Fierlinger v. r.

Gottwald v. r. Kopecký v. r.

Dr. Stránský v. r. Dr. Pietor v. r.

Široký v. r. gen. Hasal v. r.

Dr. Šrámek v. r. Laušman v. r.

gen. Svoboda v. r. Ďuriš v. r.

Nosek v. r. Hála v. r.

Dr. Šrobár v. r. Majer v. r.

Dr. Nejedlý v. r. Dr. Clementis v. r.

Dr. Drtina v. r., gen. Dr. Ferjenčík v. r.