Čiastka č. 36/1946 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
73/1946 Zb. Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs. 25.04.1946