Čiastka č. 27/1946 Zb.

Vydaná dňa: 29.03.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
56/1946 Zb. Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy. 13.04.1946