Vyhláška č. 56/1946 Zb.Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.

Čiastka 27/1946
Platnosť od 29.03.1946
Účinnosť od 13.04.1946

56.

Vyhláška ministra vnitra

ze dne 23. března 1946

o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy.

Podle § 2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 23. června 1945, č. 22 Sb., o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé, vyhlašuji:


Čl. I.

Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 5. března 1946 zůstávají nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy, a stanovy, připojené k nařízení, v platnosti.


Čl. II.

Vládní nařízení č. 5/1943 Úř. věst. čsl. a stanovy se vyhlašují v příloze.


Nosek v. r.


Príloha k vyhlášce č. 56/1946 Sb.