Čiastka č. 24/1946 Zb.

Vydaná dňa: 16.03.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1946 Zb. Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet. 16.03.1946
51/1946 Zb. Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih. 16.03.1946