Čiastka č. 23/1946 Zb.

Vydaná dňa: 18.03.1946
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1946 Zb. Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění. 01.06.1945
48/1946 Zb. Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami. 02.04.1946
49/1946 Zb. Nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona. 18.03.1946