Čiastka č. 57/1945 Zb.

Vydaná dňa: 26.11.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
138/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti 26.11.1945
139/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé. 26.11.1945
140/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze. 26.11.1945
141/1945 Zb. Vyhláška ministra financí, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou. 26.11.1945