Vyhláška č. 141/1945 Zb.Vyhláška ministra financí, kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.

Čiastka 57/1945
Platnosť od 26.11.1945 do05.11.1949
Účinnosť od 26.11.1945 do05.11.1949

OBSAH

141.

Vyhláška ministra financí

ze dne 6. listopadu 1945,

kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou.

Podle § 5, odst. 3, poslední věty vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 209 Sb., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, ve znění čl. I, č. 2 vládního nařízení ze dne 28. září 1940, č. 325 Sb., činím toto opatření:


§ 1.

Částka 10.000 K, která smí býti podle § 5, odst. 3, věty první vládního nařízení č. 209/1940 Sb. ve znění čl. I., č. 2 vládního nařízení č. 325/1940 Sb. nejvýše vyplacena měsíčně bez výpovědi ze vkladu, uloženého na vkladní (spořitelní) knížku nebo vkladní list se zákonnou výpovědní lhůtou, zvyšuje se na 100.000 Kčs, a tříměsíční výpovědní lhůta, předepsaná podle věty druhé téhož ustanovení pro výplatu vyšších částek, zkracuje se na jednodenní.


§ 2.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dr. Šrobár v. r.