Čiastka č. 35/1945 Zb.

Vydaná dňa: 04.10.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů. 04.10.1945
77/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě. 04.10.1945
78/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků. 04.10.1945