Čiastka č. 24/1945 Zb.

Vydaná dňa: 28.08.1945
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
50/1945 Zb. Dekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu. 28.08.1945
51/1945 Zb. Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů. 10.08.1945