Oznámenie č. 42/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike, pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov, a pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike

Platnosť od 04.02.2021

42

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 29. januára 2021 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2021 z
23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2021 z 23. decembra 2020 uzatvorená medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.