Uznesenie č. 237/2021 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 327 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19

Platnosť od 11.06.2021
Účinnosť od 14.06.2021