Oznámenie č. 162/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Platnosť od 29.04.2021
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2021 v súlade s článkom 14 ods. 1.

162

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. februára 2021 bola v Bruseli podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maltskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2021 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Národnom bezpečnostnom úrade.