Oznámenie č. 122/2021 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o predĺžení platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej dňa 16. februára 2015

Platnosť od 02.04.2021

122

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že od 4. februára 2021 sa predĺžila platnosť Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou podpísanej dňa 16. februára 2015 (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky č. 130/2016 Z. z.) o 18 mesiacov.

Prezidentka Slovenskej republiky podpísala 11. januára 2021 listinu o predbežnom vykonávaní Zmluvy od 4. februára 2021.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s predĺžením platnosti Zmluvy o 18 mesiacov uznesením č. 544 z 28. januára 2021.

Prezidentka Slovenskej republiky podpísala 25. februára 2021 ratifikačnú listinu, ktorou vyslovila súhlas s predĺžením platnosti Zmluvy o 18 mesiacov.

Platnosť Zmluvy sa predĺžila o 18 mesiacov od 4. februára 2021 v súlade s článkom 15 ods. 2 Zmluvy.