Oznámenie č. 67/2019 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996

Platnosť od 05.03.2019
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 4. februára 2019.

67

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že Slovenská republika oznámila zmenu určenia ústredných orgánov depozitárovi Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z.).

Slovenská republika určila ústredný orgán

a) podľa článkov 8 a 9 dohovoru:

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13

813 11 Bratislava,

b) podľa článkov 29 a 33 dohovoru:

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska 8

P.O. Box 57

814 99 Bratislava.

Zmeny nadobudli platnosť 4. februára 2019.