Zákon č. 256/2017 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 25.10.2017
Účinnosť od 01.11.2017

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.11.2017 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

25.10.2017