Zákon č. 167/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Platnosť od 29.04.2016
Účinnosť od 30.04.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.04.2016 Aktuálne znenie