Oznámenie č. 183/2015 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu, organizovanej trestnej činnosti, nedovolenému obchodovaniu s omamnými látkami, psychotropnými látkami, jedmi a drogovými prekurzormi a iným trestným činom

Čiastka 56/2015
Platnosť od 31.07.2015
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 22. septembra 2015 v súlade s článkom 12 ods. 1.