Zákon č. 623/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 267/2004
Platnosť od 26.11.2004
Účinnosť od 01.12.2004

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2004 Aktuálne znenie